Velkommen til Læsø Turist & Erhvervsforening

Læsø Turist & Erhvervsforening er etableret gennem en sammenlægning af Turistforeningen og Erhvervsforeningen i 2010, og arbejder for at fremme turismen på Læsø og værne om det lokale erhvervslivs interesser.

Foreningen består af ca. 75 medlemmer fra både erhvervslivet, kulturen, foreningslivet og en række private medlemmer. 3 af bestyrelsesmedlemmerne er født medlem af Læsø Markedsføring ApS.
 

Aktiviteter

Læsø Turist & Erhvervsforening arbejder ved at støtte en række initiativer og arrangementer på forskellig vis; økonomisk tilskud, hvor det er budgetmæssigt muligt, praktisk hjælp og endelig rådgivning og formidling.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Læsø Turist & Erhvervsforening består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling i april. 3 medlemmer bliver desuden udpeget til foreningens pladser i bestyrelsen for Læsø Markedsføring ApS.

Referater

Referater fra generalforsamlinger og åbne bestyrelsesmøder lægges ud på nettet her på foreningens hjemmeside og kan ses via et link. her.